Co to jest samoświadomość i jak ją rozwijać?

Co to jest samoświadomość i jak ją rozwijać?

Definicja samoświadomości Samoświadomość to zdolność jednostki do rozpoznawania, rozumienia i świadomego odbierania własnych myśli, emocji, przekonań i motywacji. Jest to również umiejętność rozpoznawania siebie jako odrębnego podmiotu w relacji do świata zewnętrznego oraz innych ludzi. Innymi słowy, jest to wewnętrzne zrozumienie siebie – kim jesteśmy, co czujemy, dlaczego działamy w określony sposób, a także jak […]

Read More
 Techniki Rozwijania Samoświadomości – Dziennikowanie

Techniki Rozwijania Samoświadomości – Dziennikowanie

Definicja samoświadomości Samoświadomość odnosi się do zdolności jednostki do rozpoznawania i rozumienia własnych myśli, uczuć, zachowań oraz ich wpływu na innych ludzi i otoczenie. Jest to zdolność do introspekcji oraz rozpoznawania relacji między sobą a zewnętrznym światem. Samoświadomość nie jest tylko świadomością fizycznych aspektów, ale również psychologicznych, emocjonalnych i społecznych aspektów samego siebie. Dlaczego warto […]

Read More
 Psychologia ujawnia 10 Oznak NPD, które większość ludzi ignoruje

Psychologia ujawnia 10 Oznak NPD, które większość ludzi ignoruje

Narcystyczne zaburzenie osobowości (NPD) to złożony i intrygujący stan zdrowia psychicznego, który dotyka wiele osób. Większość ludzi zna stereotypowy obraz narcyzów. Pomyśl o napompowanym ego i egocentrycznym zachowaniu. Istnieją jednak dodatkowe oznaki NPD w związkach, które często pozostają niezauważone. Zrozumienie niuansów tego zaburzenia ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji jego obecności i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stwarza. Osoba z […]

Read More