Większość z nas nie chce być nazywana „chciwą”. Nikt nie chce być osobą, która wypełnia swój talerz i pozostawia innych głodnych lub osobą, która czeka na krewnych, aby padli martwi, by móc uzyskać spadek. Chciwość ujawnia ciemniejszą stronę ludzkiej natury.

Istnieją jednak dwie strony dla każdej monety. Czy może być pozytywna strona bycia samolubnym?

Chciwość istnieje z jakiegoś powodu

Kiedy komuś nie jest wygodnie z osobistym bezpieczeństwem, ich niepokój może przejawiać się chciwością. Ten lęk może wynikać z urazu lub zaniedbania. Na przykład osoba, która dorasta, nie mając wystarczającej ilości jedzenia, może gromadzić jedzenie w dorosłym życiu.

Oprócz niepokoju, wielu chciwych ludzi ma problemy z samooceną. Dziecko, które nie ma wystarczającej uwagi, dorasta i musi być w centrum uwagi. Ludzie, którzy nie mają pewności co do swojego celu życiowego, czasami przywiązują wagę do posiadania mnóstwa przedmiotów. Rzeczy nie mogą zastąpić bycia kochanym, ale osoba ta może odczuwać chwilowe poczucie komfortu z dóbr materialnych.

Przy całej ilości negatywnych wiadomości wokół nas, ludzie czują się zagrożeni bardziej niż kiedykolwiek. Być może zauważyłeś wzrost zachłanności, gdy wszyscy borykamy się z niepewnymi czasami.

Zranienie innych szkodzi

Zabranie więcej niż potrzebujesz może nie zabrzmieć źle, ale chciwość jest negatywna dla innych. Zobacz, co się dzieje, gdy serwis pogodowy przewiduje poważną burzę. Ludzie wpadają w panikę i zamiast kupować to, czego potrzebują, oczyszczają półki sklepowe. Ludzie, którzy spóźniają się, nie są w stanie niczego kupić, ponieważ nic nie zostało. Chciwość może być świetna dla gospodarki, ale nie robi wiele dla ludzi, którzy przegrywają.

Mówiąc ogólnie, kiedy ludzie koncentrują się na gromadzeniu przedmiotów lub zaspokojeniu pragnienia posiadania czegoś więcej, tracą bogactwo życia. Osoba ta prawie nigdy nie będzie usatysfakcjonowana, a po tym, jak dostanie to, czego chcą, będzie szukać nowych rzeczy.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że są chciwi i ukrywają, kim są. Osoba, która pragnie władzy, może zostać politykiem. Aby to zrobić, może oszukać innych i stworzyć persona, która zapewni mu to, czego chce. Może powiedzieć – a nawet uwierzyć – że chce pomagać innym. Może on bronić słabszego i wypowiadać się przeciwko żądnym władzy, nawet gdy sam pożąda władzy.

Chciwość nie musi być straszna

Chciwość może służyć pozytywnemu celowi w niektórych kontekstach. Jednym z pozytywnych jest to, że jest to forma motywacji. Chciwość inspiruje ludzi do forsowania lepszych wyników społecznych i ekonomicznych, niż mają.

Altruizm jest lepszą siłą do tworzenia pozytywnych zmian, ale potrzeba czasu, aby go rozwinąć. Chciwość łatwo skłania się ku konsumpcjonizmowi. Nasze społeczeństwo jest zbudowane i wspierane chciwymi zachowaniami, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Poszukiwanie lepszych rzeczy doprowadziło społeczeństwa do najwyższych osiągnięć.

Społeczeństwa, które próbują funkcjonować bez chciwości i hierarchii, rozpływają się w chaosie. Posiadanie hierarchii naturalnie powoduje nierówność, ale ludzie z większą siłą często podejmują działania, które poprawiają nasze życie.

Ponad dwa wieki temu Adam Smith, ekonomista i filozof, wyjaśnił, że osoby, które działały w interesie własnym, będą wspierane przez gospodarkę i poprawią społeczeństwo. Chciwość kapitalizmu może wydawać się nieatrakcyjna, ale często daje pożądane wyniki.

Widzieliśmy przykłady tego dobrobytu w USA w latach 80. i 90. na Wall Street. Wydajność była wysoka, a stopa bezrobocia była niska. Giełda uczyniła wielu inwestorów bogatymi. Kiedy pękła bańka i spadła wartość udziałów, ludzie zrozumieli, że chciwość ma swoje ograniczenia.

Optymistyczni inwestorzy uważają, że jest to część naturalnego odpływu i dopływu na rynku, ale być może ten spadek był ostrzeżeniem przed pójściem do celu daleko poza naszymi środkami.

Czy naprawdę musi nam zacząć być źle, abyśmy rozpoznali nasze granice i żyli zgodnie z potrzebami zamiast z pragnieniami?

Użyj chciwości na swoją korzyść

1. Rozpoznaj źródło twojej chciwości.

Chciwość może być oznaką braku pewności siebie.

Ktoś, kto ciągle musi robić zakupy, może próbować wypełnić emocjonalną pustkę lub brak bezpieczeństwa. Jeśli co tydzień ładujesz swoje torby na zakupy, zastanów się, dlaczego to robisz. Możesz nawet potrzebować profesjonalnej pomocy, aby poradzić sobie z tymi problemami.

2. Używaj chciwości do kierowania zmianą.

Chciwość motywuje cię do wspięcia się na drabinę społeczno-ekonomiczną.

Nieszczęśliwa osoba może zmienić swoje życie. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości życia, twoja chęć gromadzenia rzeczy może być znakiem, aby uzyskać lepszą pracę lub skorzystać większej ilości dobrych pomysłów na rozwój.

3. Dzielenie się jest troskliwe.

Jeśli pragniesz więcej rzeczy, które sprawią, że będziesz bogaty i odnosisz sukcesy, wykorzystaj swoją moc, aby pomóc innym

Popatrzcie na filantropijnych ludzi, takich jak Bill Gates i Oprah Winfrey, – pomagają ponieważ mają środki do tego.

Wykonanie tych czynności daje szansę na refleksję nad sobą i daje szansę na ulepszenie świata.

Odwróć pojęcie chciwości na głowie

Większość z nas ma podstawową motywację, by chcieć rzeczy, których nie mamy. Zamiast postrzegać to jako negatywny sposób myślenia, postrzegaj to jako szansę na poprawę swojego życia i życia innych.