Jeśli nie ma wroga wewnątrz siebie, to żaden zewnętrzny przeciwnik nie może uczynić ci krzywdy.

Jeśli nie ma wroga wewnątrz siebie, to żaden zewnętrzny przeciwnik nie może uczynić ci krzywdy.