Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i rozpoczęcie działania. Ludzie sukcesu nie siedzą i myślą „może zrobię to lub tamto”. Oni DZAŁAJĄ.

SPOSOBEM NA ZACZECIE JEST SKONCZENIE MOWIENIA I ROZPOCZECIE DZIALANIA
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia