SPOSOBEM NA ZACZĘCIE JEST SKOŃCZENIE MÓWIENIA I ROZPOCZĘCIE DZIAŁANIA

SPOSOBEM NA ZACZECIE JEST SKONCZENIE MOWIENIA I ROZPOCZECIE DZIALANIA