Inteligencja jest bardzo ważna, gdziekolwiek jesteś. Osoby o wysokim IQ są często poszukiwane w świecie pracy i i w każdym innym aspekcie świata. W przeszłości zdolność intelektualna (IQ) wydawała się decydować o tym, czy dana osoba została wybrana do najlepszych szkół czy też dużych korporacji. Jednak w dzisiejszych czasach inteligencja emocjonalna zyskała na znaczeniu, jeśli nawet nie jest ważniejsze w określeniu twojego całkowitego potencjału.

Coraz więcej miejsc pracy i przemysłów docenia inteligencję emocjonalną nad zdolnościami technicznymi lub intelektualnymi, ponieważ w ten sposób firma dostaje pracownika który lepiej poradzi sobie w trudnych sytuacjach.Więc jeśli inteligencja emocjonalna (EQ) jest tak ceniona, czy nie chciałbyś wiedzieć, gdzie stoisz na skali? W rzeczywistości, w przeciwieństwie do IQ, EQmożna się nauczyć i ulepszać w miarę upływu czasu. Więc spróbuj tego testu który jest wymieniony na dole strony, aby zobaczyć, gdzie stoisz.

Wykonaj Globalny test inteligencji emocjonalnej pod podanym linkiem- > GEIT.

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Globalny test inteligencji emocjonalnej (GEIT) opiera się na czterokwadrantowym modelu kompetencyjnym według „Emocjonalna inteligencja” Daniela Golemana (2002).

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania, rozumienia i zarządzania emocjami w nas samych i innych. Goleman dzieli Inteligencję Emocjonalną na cztery skupienia lub ćwiartki znane jako Self-Awareness, Self-Management, Social Awareness i Relationship Management (popularnie zwane także „umiejętnościami ludzi”).

Aby przeczytać szczegółowo, co każdy klaster odzwierciedla po zakończeniu testu, kliknij SZCZEGÓŁOWY OPIS – J ang..

GEIT

GEIT wykorzystuje 40 pytań, które pochodzą z instrumentu Global EI Capability Assessment , który zawiera 158 pozycji.

GEIT to test psychologiczny z przymusowym wyborem, który wymaga wybrania jednego stwierdzenia w każdej parze stwierdzeń, które najlepiej Cię opisują. Dla każdej pary instrukcji wybierz instrukcję, która najlepiej pasuje do Ciebie. Zwykle ukończenie testu trwa około 10 minut.

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest ważna?

Wyniki uzyskane przez Golemana (1998) wskazują, że Inteligencja Emocjonalna stanowi 80-90% kompetencji, które wyróżniają wybitnych liderów od przeciętnych liderów. Niektóre ze zidentyfikowanych zachowań obejmują:

  • zdolność rozpoznawania i rozumienia własnego nastroju, emocji i popędów, a także ich wpływu na innych;
  • Zdolność do kontrolowania lub przekierowywania destrukcyjnych impulsów, nastrojów i myślenia przed działaniem;
  • Namiętność do pracy z przyczyn niezależnych od pieniędzy i statusu oraz skłonność do realizowania celów z energią i wytrwałością;
  • umiejętność rozumienia emocjonalnego wyglądu innych ludzi i umiejętność traktowania ludzi zgodnie z ich reakcjami emocjonalnymi; biegłość w zarządzaniu relacjami, budowaniu sieci i umiejętności znajdowania wspólnych podstaw i budowania relacji.

Możesz wyszkolić swój EI, ale nie Twój IQ

W zawodach i technice typowy próg IQ wynosi 110 do 120. Ogólnie uważa się, że twoje IQ, które jest w dużej mierze genetyczne, niewiele się zmieni od dzieciństwa. Ponieważ większość z nas ma takie samo IQ z odchyłami w graniach 10%, sama IQ oferuje stosunkowo niewielką przewagę nad konkurencją.

Z drugiej strony EQ można się uczyć w każdym wieku. Zwiększanie kompetencji w EQ nie jest łatwe ani szybkie, ponieważ wymaga wytrwałości w procesie krytycznej samooceny, zaangażowania w doskonalenie i oczywiście w praktyce behawioralnej. Należy również zauważyć, że kompetencje w zakresie inteligencji emocjonalnej niekoniecznie rosną wraz z wiekiem, czego można się spodziewać. Niektórzy ludzie mogą uczyć się z doświadczeń życiowych, ale wielu nie.

Biorąc GEIT, będziesz miał lepszą świadomość tego, gdzie stoisz z twoją EQ i to będzie służyć jako przewodnik dla obszarów EQ, w których dobrze sobie radzisz oraz tych, na które być może powinieneś skupić się na rozwoju.

Wykonaj Globalny test inteligencji emocjonalnej pod podanym linkiem- > GEIT.