Aby stać się wielkim kapitanem, trzeba przepłynąć wzburzone morze.

Aby stać się wielkim kapitanem, trzeba przepłynąć wzburzone morze.