Techniki Rozwijania Samoświadomości – Dziennikowanie

Techniki Rozwijania Samoświadomości – Dziennikowanie

Definicja samoświadomości Samoświadomość odnosi się do zdolności jednostki do rozpoznawania i rozumienia własnych myśli, uczuć, zachowań oraz ich wpływu na innych ludzi i otoczenie. Jest to zdolność do introspekcji oraz rozpoznawania relacji między sobą a zewnętrznym światem. Samoświadomość nie jest tylko świadomością fizycznych aspektów, ale również psychologicznych, emocjonalnych i społecznych aspektów samego siebie. Dlaczego warto […]

Read More